Om hastighedsopgraderingen og sporfornyelsen Aarhus-Langå

Banedanmark hastighedsopgraderer strækningen mellem Aarhus og Langå i perioden 2021-2022 og etablerer i den forbindelse tre nye vejbroer til erstatning af overkørslerne i Haarvadbro, Lerbjerg og Laurbjerg.

 

Hastighedsopgraderingen gør det muligt for togene at køre hurtigere. Udover broanlæggene skal de eksisterende spor og sporskifter fornyes, da de er nedslidte. Formålet med fornyelsen er at forebygge fejl og mangler, der kan påvirke togtrafikken, og som på den måde kan gøre det lettere for togene at holde tidsplanen. Ombygningen betyder samtidig, at vedligeholdelsen bliver lettere og udgifterne til fremtidigt vedligehold bliver lavere.

Strækningen mellem Aarhus H og Langå Station er 45 km lang.

For dig som passager

Som togpassager vil du i forbindelse med sporarbejderne opleve, at Banedanmark periodevis spærrer jernbanen mellem Aarhus og Langå i frem til august 2022. Der indsættes togbusser, hvis banen spærres helt. Se perioderne i tidsplanen. Husk, at planlægge din rejse på www.rejseplanen.dk

For dig som nabo

Mens Banedanmark fornyer sporene, kan du opleve perioder med nat- og døgnarbejde på skinnerne. I forbindelse med arbejdet kan du også opleve støj og vibrationer fra skinnekørende entreprenørmaskiner, og du kan også opleve mere tung trafik til og fra vores logistikpladser.