Om hastighedsopgraderingen og sporfornyelsen Aarhus-Langå

Banedanmark hastighedsopgraderer strækningen mellem Aarhus og Langå i perioden 2021-2022 og etablerer i den forbindelse tre nye vejbroer til erstatning af overkørslerne i Haarvadbro, Lerbjerg og Laurbjerg.

 

Hastighedsopgraderingen gør det muligt for togene at køre hurtigere. Udover broeanlæggene skal de eksisterende spor og sporskifter fornyes, da de er nedslidte. Formålet med fornyelsen er at forebygge fejl og mangler, der kan påvirke togtrafikken, og som på den måde kan gøre det lettere for togene at holde tidsplanen. Ombygningen betyder samtidig, at vedligeholdelsen bliver lettere og udgifterne til fremtidigt vedligehold bliver lavere.

 Vi ombygger den ca. 45 kilometer lange strækning mellem Aarhus H og Langå Station:

Nedgraver ca. 45 kilometer fiberkabler

Udskifter ca. 85 kilometer skinner

Udskifter sveller på ca. 85 kilometer spor

Udskifter 11 og forlænger levetiden på seks sporskifter

Udskifter og renser ca. 70 kilometer ballast, som er skærverne i sporet

Laver ny sporkasse ca. 15 kilometer

Nedlægger tre overkørsler og etablerer tre nye broer

Laver afvandingsarbejder, dæmningsudvidelse og kontrabanketter