Om hastighedsopgraderingen og sporfornyelsen Aarhus-Langå

I 2021-2022 er strækningen mellem Aarhus og Langå blevet hastighedsopgraderet og sporfornyet. Derudover har Banedanmark etableret tre nye vejbroer til erstatning af overkørslerne i Haarvadbro, Lerbjerg og Laurbjerg.

Fornyelsesprojektet bestod blandt andet i at udskifte slidte skinner, sporskifter og sveller på strækningen. Formålet med fornyelsen er at forebygge fejl og mangler, der kan påvirke togtrafikken, og som på den måde kan gøre det lettere for togene at holde tidsplanen. Fornyelsen betyder samtidig, at vedligeholdelsen bliver lettere og udgifterne til fremtidigt vedligehold bliver lavere. Samtidig er strækningen blevet forberedt til højere hastigheder, så det bliver muligt for togene at køre hurtigere. 

Strækningen mellem Aarhus H og Langå Station er 45 km lang.

Fakta

  • Udskiftning af skinner og sveller på ca. 85 km spor
  • Ballastrensning, ca. 85 km spor 
  • Ny sporkasse, ca. 15,4 km 
  • Partiel fornyelse af tre sporskifter og udveksling af 11 sporskifter inkl. etablering af ny sporkasse herunder to krumme sporskifter
  • Optagelse og genindbygning af fire sporskiftersamt flytning af afløbssporskifte
  • Nedlæggelse af tre overkørsler og etablering af tre erstatningsanlæg
  • Sporsænkninger ved to vejbærende broer
  • Dæmnings-, afvandings-, stærkstrøms- og sikringsarbejder.
  •