Erstatningsanlæg

I forbindelse med opgradering af hastigheden nedlægger vi overkørslerne ved:

Ved at nedlægge overkørslerne kan passagertogets tilladte hastighed på strækningen øges til mere end 140 km/t, og rejsetiden kan forkortes. Der anlægges nye vejbroer til erstatning af overkørslerne.