Støj ved Køge Station

Banedanmark er i gang med at elektrificere jernbanen mellem Køge Nord og Næstved.  Fra uge 30-34 arbejder vi på og omkring Køge Station. I denne periode skal vi blandt andet ramme fundamenter til kørestrømsmaster i jorden.

Arbejdet
Banedanmark starter arbejdet i uge 30 og slutter søndag i uge 34:

  • Uge 30: Der rammes i område 5 samt delvist ind i område 4. Der rammes mest i den østlige side af området. Ramningen udføres mellem kl. 19.00 og ca. 5.30.
  • Uge 31: Der rammes i område 1 og 2 med maskine 1 fra kl. 20.00 til ca. kl. 04.00 samt i område 4 i vestlig side fra kl. 20.00 til kl. ca. 04.00 med maskine nr. 2.
  • Uge 32: Der rammes i område 4 + sydlig del af område 3 i østlig side fra kl. 19.00 til ca. kl. 05.30.
  • Uge 33: Der rammes i område 3 og 4 i sporet ind mod S-banen. Der kræves her kørestrømsafbrydelse, og der rammes fra ca. kl. 01.00 til kl. 05.00.
  • Uge 34: Der rammes i område 3 og 4 i sporet ind mod S-banen. Der kræves her kørestrømsafbrydelse og der rammes fra ca. kl. 01.00 til kl. 05.00.

For alle ugerne gælder det, at arbejdet påbegyndes natten til mandag og fortsætter hver nat indtil natten til fredag. Det vil sige fem nætter i træk.

I weekenderne uge 33 og 34 (18./19. samt 25./26. august) vil der blive arbejdet i døgndrift på hele stationsområdet. Arbejdet omfatter område 1-5 med ramning/stampning af pæle, der ikke har kunnet rammes i den planlagte periode samt diverse drænomlægninger og retableringsarbejder.

Arbejdet med ramning af det enkelte fundament varer normalt mellem 15 og 30 min hvert sted. For de forskellige områder fordeler den effektive rammetid sig således:

  • Område 1 er der ca. 8 timers effektiv rammetid
  • Område 2 er der ca. 8 timers effektiv rammetid
  • Område 3 er der ca. 20 timers effektiv rammetid
  • Område 4 er der ca. 20 timers effektiv rammetid
  • Område 5 er der ca. 15 timers effektiv rammetidOmrådekort Køge Station