Prøvegravninger

Frem mod 2019 arbejder vi med at elektrificere den 45 kilometer lange enkeltsporede strækning mellem Køge Nord og Næstved. Vi udfører prøvegravninger de steder, hvor vi skal sætte kørestrømsmaster op. I stedet for at grave hullerne med risiko for at rive kabler over, suger en skinnekørende 'støvsuger' jorden op for at lokalisere eventuelle kabler. Hvis vi støder på kabler i jorden, bliver de omlagt. Efter markering af stedet fyldes hullerne igen med jord. Senere vender vi tilbage for at ramme fundamenter til master.

  • Arbejdet foregår fra uge 40, 2017 og færdiggøres i foråret 2018
  • Vi udfører prøvesugningerne i aften- og nattetimerne mellem kl. 20.00 og 06.00

Prøvegravning og genfyldning af hullerne varer omkring halv time. Arbejdet omkring det enkelte hul kan vare op til tre timer. Herefter rykker arbejdskøretøjerne videre. Masterne bliver placeret med op til 100 meters afstand - dog tættere i kurver og ved stationer.

Se hvordan vi arbejder