Støjende arbejde på og omkring Køge Station

Banedanmark er i gang med at elektrificere jernbanen mellem Køge Nord og Næstved. Fra søndag aften i uge 29 til uge 34 arbejder vi på og omkring Køge Station. I denne periode skal vi blandt andet ramme fundamenter til kørestrømsmaster i jorden. Arbejdet er inddelt i områder. På kortet nederst i dette brev kan du se, hvilket område du bor i.

Som nabo til stationen vil du i perioden opleve støj, når vi rammer fundamenter i nærheden af din bolig. Banedanmark beklager de eventuelle gener, som vores arbejde medfører for dig og din familie. Banedanmark gør opmærksom på, at rammemaskinen kun opholde sig på samme sted 15-30 min, derefter rykker maskinen videre langs sporet ca. 10-50 m hver gang.

Arbejdet
Banedanmark starter arbejdet i søndag aften i uge 29 og slutter søndag i uge 34:

  • Uge 30: Der rammes i område 5 samt delvist ind i område 4. Der rammes mest i den østlige side af området. Ramningen udføres mellem kl. 19.00 og ca. 5.30.
  • Uge 31: Der rammes i område 1 og 2 fra kl. 20.00 til ca. kl. 04.00 samt i område 4 i vestlig side fra kl. 20.00 til kl. ca. 04.00.
  • Uge 32: Der rammes i område 4 + sydlig del af område 3 i østlig side fra kl. 19.00 til ca. kl. 05.30.
  • Uge 33: Der rammes i område 3 og 4 i sporet ind mod S-banen fra ca. kl. 01.00 til kl. 05.00.
  • Uge 34: Der rammes i område 3 og 4 i sporet ind mod S-banen fra ca. kl. 01.00 til kl. 05.00.

For alle ugerne gælder det, at arbejdet påbegyndes natten til mandag og fortsætter hver nat indtil natten til fredag. Det vil sige fem nætter i træk.

I weekenderne uge 33 og 34 (18./19. samt 25./26. august) vil der blive udført restarbejder på stationsområdet. Dette kan foregå både dag og nat. Restarbejdet omfatter områderne 1-5 med ramning/stampning af pæle, der ikke har kunnet rammes i den planlagte periode samt diverse drænomlægninger og retableringsarbejder.

Arbejdet med ramning af det enkelte fundament varer normalt mellem 15 og 30 min hvert sted. For de forskellige områder fordeler den effektive rammetid sig således:

  • Område 1 er der ca. 8 timers effektiv rammetid
  • Område 2 er der ca. 8 timers effektiv rammetid
  • Område 3 er der ca. 20 timers effektiv rammetid
  • Område 4 er der ca. 20 timers effektiv rammetid
  • Område 5 er der ca. 15 timers effektiv rammetid
Støjudbredelseskort
Hvis du er interesseret i at vide mere om støjudbredelsen er det muligt at se detaljerede støjudbredelseskort