Etablering af byggeplads i Næstved

I uge 10 går vi i gang med at etablere en ny byggeplads ved Ny Jernbanevej i Næstved. Byggepladsen skal bruges som arbejds- og depotplads for byggematerialer, der skal bruges i forbindelse med elektrificeringen af strækningen mellem Køge Nord og Næstved.

Etablering af byggeplads
Byggepladsen skal benyttes til af- og pålæsning af byggematerialer både fra lastbiler og togvogne. Etableringen af byggepladsen går i gang i uge 10, og vi vil benytte byggepladsen fra den 1. april.

Det skal pladsen bruges til
Når byggepladsen er klar, vil vi benytte den til af- og pålæsning af master, fundamenter, ophæng og kørestrømsledninger til elektrificeringen af banen mellem Køge Nord og Næstved. Arbejdet med elektrificering af strækningen forventes afsluttet i 2019.

Vi arbejder på alle tider af døgnet
Som nabo til byggepladsen kan du forvente aktivitet fra pladsen på alle tider af døgnet. Om dagen vil store blokvogne køre byggematerialer frem til pladsen, og om natten vil materialerne blive læsset over på togvogne, der fragter dem frem til stedet, hvor vi lægger fundamenter ud, rammer fundamenter og opsætter kørestrømsmaster.

I tidsrummet mellem kl. 6.00 og 18.00 fragter vi byggematerialer frem til pladsen på blokvogne
I tidsrummet mellem kl. 20.00 og 6.00 læsser vi byggematerialerne videre over på togvogne

Undskyld vi støjer
Som nabo vil du opleve støj fra af- og pålæsning af byggematerialer, der sker med en kran på pladsen. Der vil også være øget trafik og lyde fra bak-alarmer på de store blokvogne i dagtimerne. Om natten vil der være lys og øget godstrafik i sporet, og det vil støje, når vi med en kran læsser byggematerialer over på togvognene. Vi gør, hvad vi kan for at begrænse generne, mens arbejdet står på.