Vester Allé

Der etableres en ny og højereliggende 3-fagsbro ca. 15 meter nord for den eksisterende bro. Vejen tilpasses den nye bro.

Efter færdiggørelse og ibrugtagning af den nye bro, nedlægges den eksisterende bro og alle konstruktionsdele fjernes. Den eksisterende bro er derfor åben i hele anlægsperioden, og der vil ikke være behov for omvejskørsel.

Kommende fysiske aktiviteter
Der uføres broforskallingsarbejder og betonarbejde ifm. søjler.
Entreprenøren er opstartet. 
Der rammes pæle den kommende måned (marts)


Skitse af den nye bro ved Vester Allé
Skitse af den nye bro ved Hadstenvej 8


Oversigtsplan over broen ved Vester Allé

Oversigtsplan over broen ved Vester Allé