Tovhøjvej

Vi river den eksisterende bro, som er en gammel buebro, ned og fjerner fundamenter mv. Vi opfører en ny stibro i stål med samme placering som den eksisterende vejbro.  

Den nye stibro monteres i en sporspærring fra den 10. januar 2021. Stibroen åbner igen den 26. februar, mens de afsluttende arbejder fortsætter frem til medio marts 2021.


Broskitse over den nye bro ved Tovhøjvej:

Broskitse Tovhøjvej


Oversigtsplan over den nye bro ved Tovhøjvej:

Oversigtsplan Tovhøjvej