Poppelvænget

Den eksisterende bro skal rives ned og erstattes af en ny. Arbejdet begynder midt i januar 2021 med klargøring af arbejdsplads. Herefter starter arbejdet med at gøre den eksisterende bro klar til nedbrydning. Den eksisterende bro bliver fjernet først, da den nye bro bliver placeret samme sted.

Den eksisterende bro bliver fjernet i marts 2021 og efterfølgende går arbejdet med at bygge den nye bro i gang. Når den nye bro er færdig, gøres vejen og de tilstødende veje færdige. Den nye bro og vejanlægget forventes åbnet i september 2021.

Kommende fysiske aktiviteter
Pæle og spuns er rammet i jorden. Stillads er nu ved at være stillet op.  Inden længe begynder forskalling og vedlægsbjælker.

Varslinger

Nabobrev om støjende aktiviteter i perioden 23. april - 3. maj 2021.Skitse af den nye bro ved Poppelvænget
Skitsetegning af broen ved Poppelvænget


Nyheder fra Aarhus Lindholm