Planetvej

I pinsen 2020 rev vi den eksisterende vejbro ned og fjernede fundamenter mv.

Planetvej, Aalborg Planetvej, Aalborg
Nedrivning af Planetvej i pinsen 2020 Nedrivning af Planetvej i pinsen 2020

Arbejdet omkring Planetvej har været i gang siden januar, hvor vi har etablerede vores byggeplads. Vi har bygget en ny adgangsvej til kolonihaveområdet via Engen. Det har betydet en del støj i området, da vi har rammet pæle i jorden langs den nye tilslutning af vejen, og der har været kørsel med tunge køretøjer med materialer til og fra området. 

I Pinsen 2020, hvor banen var spærret for togdrift, rev vi den resterende del af selve broen over banen ned, hvilket også vil kunne høres hos naboerne til banen.

 Planetvej, Aalborg  Planetvej, Aalborg


Broskitse over broen ved Planetvej:

Broskitse Planetvej

Oversigtsplan over broen ved Planetvej:
Oversigtsplan Planetvej

Oversigtsplan over vejtilslutningen ved Engen:
Oversigtsplan Engen