Lyngbygårdsvej

Vi river den eksisterende vejbro ned og fjerner fundamenter mv. Vi bygger en ny højereliggende stibro af stål med samme placering som den eksisterende bro. 

Den nye stibro bliver monteret i en sporspærring fra den 23. januar 2021. Stibroen åbner den 8. marts 2021, mens afsluttende arbejder er i gang til ultimo marts 2021.

Kommende fysiske aktiviteter
Opbygning af vej- og brodæmninger. 
Belægning under broen og etablering af trappe, hegn m.m. (frem til ult. Marts)

 


Broskitse af den nye stibro ved Lyngbygårdsvej:
Broskitse af stibro Lyngbygaardsvej

Oversigtsplan over den nye bro:
Oversigtsplan Lyngbygaardsvej