Lyngbygårdsvej

Vi river den eksisterende vejbro ned og fjerner fundamenter mv. Vi bygger en ny højereliggende stibro af stål med samme placering som den eksisterende bro. 

Vejen over broen er lukket i anlægsperioden, og der vil være omvejskørsel for cyklister og gående.

Broskitse af den nye stibro ved Lyngbygårdsvej:
Broskitse af stibro Lyngbygaardsvej

Oversigtsplan over den nye bro:
Oversigtsplan Lyngbygaardsvej