Lyngbygårdsvej

Vi river den eksisterende vejbro ned og fjerner fundamenter mv. Vi bygger en ny højereliggende stibro af stål med samme placering som den eksisterende bro. 

Den nye stibro bliver monteret i en sporspærring fra den 23. januar 2021. Stibroen åbner den 8. marts 2021, mens afsluttende arbejder er i gang til ultimo marts 2021.

Broskitse af den nye stibro ved Lyngbygårdsvej:
Broskitse af stibro Lyngbygaardsvej

Oversigtsplan over den nye bro:
Oversigtsplan Lyngbygaardsvej