Klejtrupvej

Den eksisterende bro rives ned og erstattes af en ny bro forskudt 8,75 meter mod nord. Vejen over broen lukkes i hele anlægsperioden.

Kompliceret og støjende arbejde
Anlægsarbejdet på Klejtrupvej kommer til at foregå i perioden fra den ca. 15 februar 2020 til januar 2021. Vi river broen ned, da det er en gammel bro, som ikke har den fornødne frihøjde til det kommende kørestrømsanlæg. Herefter opfører vi en ny bro.

Vejen lukkes medio marts 2020 og åbnes igen i januar 2021, når den nye bro er færdig.
Arbejdet er i alt forsinket 1½ måned på grund af forhindringer i forbindelse med rammearbejdet.
   
Støj
Vores arbejde kan i perioder være støjende for vores nærmeste naboer. Særligt når vi river den gamle bro ned, og når vi rammer pæle/spuns til den nye fundamenter, kan arbejdet være meget støjende. Der vil desuden være støj fra anlægsmaskiner og øget tung trafik i området.

I den kommende periode vil der foregå følgende arbejder:
Fra ca. uge 7 og frem vil der foregå byggepladsarbejder og forberedende arbejder for nedbrydning af broen, som sker fra d. 05-04-2020.  Støj må forventes.
Ramning af pæle/spuns udføres fra 22-05-2020 og er meget støjende.
Opførsel af ny bro pågår derefter. Støj må forventes.

Tidsperioderne kan ændre sig, hvis der opstår komplikationer til arbejderne. Tidspunkterne, som er nævnt ovenfor, er tidspunkter, hvor arbejderne kan være støjende eller være til gene om natten. Der foregår også arbejder uden for de angivne tidsperioder.

Kommende fysiske aktiviteter
Der foregår afstribning og mindre arbejder.

Fremgangsmetode for arbejdet:
Fremgangsmetode Klejtrupvej

Arbejdspladsplan:
Arbejdspladsplan Klejtrupvej