V. Hobrovej 605

Vi bryder overbygningen/brodækket ned på den eksisterende bro, men vi beholder det eksisterende fundament. Herefter forhøjer vi side- og midtervægge samt forlænger sidevæggene

Hobrovej/Aalborgvej er lukket i hele anlægsperioden, og der vil være behov for midlertidig omkørsel. Vejen lukkes ned medio marts 2020 og åbnes igen ultimo september 2020.

Broskitse:
Broskitse Hobrovej

Oversigtsplan:
Oversigtsplan Hobrovej