Hadstenvej 8

Der etableres en ny og højereliggende 3-fagsbro i stål. Den nye bro bliver bygget ca. 15 meter længere mod vest i forhold til den gamle bro, men bliver tilpasset den eksisterende vej.

Når den nye bro er færdigbygget og taget i brug, nedlægges den eksisterende bro, og alle konstruktionsdele bliver fjernet.

Kommende fysiske aktiviteter
Der uføres betonarbejder ifm. støbning af vederlagsvægge.
Der støbes søjler og fundamenter. Stålbroen bliver produceret sideløbende med forventet indløft juni måned. 

Billedgalleri

Nyheder fra Aarhus Lindholm