Geding Søvej

Den eksisterende bro er en gammel buebro, som vi river ned og fjerner fundamenter mv. Vi bygger en ny og højereliggende stibro i stål på samme sted som den eksisterende vejbro.

Broskitse over den nye stibro ved Geding Søvej:
Broskitse over Geding Søvej


Oversigtsplan over den nye bro ved Geding Søvej:

Oversigtsplan over Geding Søvej