Geding Søvej

Den eksisterende bro er en gammel buebro, som vi river ned og fjerner fundamenter mv. Vi bygger en ny og højereliggende stibro i stål på samme sted som den eksisterende vejbro.

Den nye bro monteres i en sporspærring fra den 17. januar 2021. Stibroen åbner igen den 8. marts 2021, mens de afsluttende arbejder fortsætter indtil udgangen af marts 2021.

Broskitse over den nye stibro ved Geding Søvej:
Broskitse over Geding Søvej


Oversigtsplan over den nye bro ved Geding Søvej:

Oversigtsplan over Geding Søvej