Geding Søvej

Den eksisterende bro er en gammel buebro, som vi river ned og fjerner fundamenter mv. Vi bygger en ny og højereliggende stibro i stål på samme sted som den eksisterende vejbro.

Den nye bro monteres i en sporspærring fra den 17. januar 2021. Stibroen åbner igen den 8. marts 2021, mens de afsluttende arbejder fortsætter indtil udgangen af marts 2021.

Kommende fysiske aktiviteter
Opbygning af bro- og vejdæmninger. Etablering af Hegn, trapper m.fl. (frem til ult. Marts)


Broskitse over den nye stibro ved Geding Søvej:
Broskitse over Geding Søvej


Oversigtsplan over den nye bro ved Geding Søvej:

Oversigtsplan over Geding Søvej