Fuglsangsvej

Vi nedlægger den eksisterende bro. Der bliver omkørsel ad Fjordvang. Gående og cyklister kan anvende underføringen 800 meter vest for den eksisterende bro.

Tidsplan
Fuglsangsvej bliver nedlagt i sommeren 2020.