Tidsplan

De forberedende arbejder vil blive udført efter følgende overordnede tidsplan. Efterhånden som projekteringen skrider frem, vil tidsplanen blive yderligere detaljeret

2018: Informationsmøder
2019: Besigtigelsesforretninger

2020: Ekspropriationsforretninger
2020-2022: Udførelse