Toldbodvejbroen hæves

Banedanmark elektrificerer i de kommende år jernbanestrækningen mellem Fredericia og Aarhus. Der skal opsættes ca. ni meter høje master langs banen, og banen skal udstyres med kørestrømsledninger over sporene. For at gøre plads til kørestrømsanlægget er det nødvendigt at øge frihøjden
under 33 ældre broer på strækningen.

Vores arbejde

I Vejle skal broen, der fører Toldbodvej over banen, hæves. Den eksisterende bro er opført i 1954, er i god stand og bevares, men selve brodækket hæves, så der bliver plads til kørestrømsanlægget.

Trafikken

Toldbodvej er en vigtig hovedfærdselsåre i Vejle, og derfor er hævning af broen planlagt i to etaper, så biltrafik kan opretholdes i hele perioden.
For at gennemføre arbejdet vil det dog være nødvendigt med enkelte trafikale omlægninger:

  • Det er ikke muligt for cyklister og fodgængere at benytte Toldbodvej hen over jernbanen i hele perioden fra d. 2. august 2021 til d. 23. april 2022. Skilte vil angive alternativ rute, som fodgængere og cyklister kan benytte til at krydse banen.
  • Fra d. 2. august 2021 til d. 23. august 2021: Der vil kun være én kørebane i hver retning. Max. bredde for køretøjer er 2,9 m.
  • Fra d. 23. august 2021 til d. 23. april 2022. Biltrafikken vil have én kørebane til deling. Trafikken afvikles på skift i hver retning med et midlertidigt signalanlæg. Max. bredde for køretøjer 3,0 m.

Info og kontakt

Læs mere om elektrificeringen af jernbanen på:
www.bane.dk/da/Borger/Baneprojekter/Elektrificeringsprogrammet