Ingen sænkning af sporet ved Juelsmindevej

Ved Juelsmindevej i Hedensted kommune har der været i tvivl om, hvorvidt det var nødvendigt, at foretage ændringer for at opnå den ønskede frihøjde under broen over banen i forbindelse med den kommende elektrificering af banen. Banedanmark har nu undersøgt broen og den foreslåede sporsænkning under broen ved Juelsmindevej i Hedensted kommune yderligere. Resultatet af undersøgelsen viser, at det ikke er nødvendigt at gennemføre en sporsænkning. Der skal derfor ikke udføres anlægsarbejder på broen ved Juelsmindevej forud for elektrificeringen.