Banedanmarks arbejde ved Horsens Station

Banedanmarks arbejde med at ramme fundamenter ved Horsens Station er blevet forsinket. Arbejdet udføres i januar 2023.


Banedanmark er i gang med at elektrificere strækningen mellem Horsens og Skanderborg. Det indebærer, at vi opsætter kørestrømsmaster, der boltes fast på 6-9,5 meter lange betonfundamenter. Nogle få fundamenter støbes på stedet, men de fleste fundamenter rammes ned i jorden med rammemaskiner. Desværre er vores arbejde med at ramme fundamenter ved Horsens Station blevet forsinket.

Udfordringer med gamle kabler

Ramningen af fundamenter ved Horsens Station er blevet forsinket, fordi vi har oplevet udfordringer med udskiftningen af de gamle signalkabler på stationen. De gamle papirisolerede kabler var i en værre tilstand, end vi forventede. Det har betydet, at vi har måttet bruge længere tid på at udskifte de gamle kabler med de nye gummikabler end planlagt. Det har udskudt vores ramning af fundamenter, da de gamle kabler var sårbare over for vibrationer fra rammearbejdet, og fordi en beskadigelse af signalkablerne kunne have lukket ned for togdriften gennem Horsens Station. 

Ny forventet tidsplan

Oprindeligt skulle vi have udført rammearbejdet på Horsens station i perioden den 18. september til den 9. december 2022. 

Men på grund af forsinkelsen har vi først kunnet starte rammearbejdet op i stationsområdet den 5. december. Vores entreprenør har nu sat arbejdet i bero indtil januar, hvor vi starter op igen og forventer at være færdige med ramningen i slutningen af januar.

Banedanmark beklager forsinkelsen.

Om arbejdet

Vores entreprenør anvender flere rammemaskiner og vil i perioden arbejde flere steder samtidigt. For at forstyrre togtrafikken mindst muligt arbejder vi kun i et spor ad gangen. Det betyder desværre, at vi kommer forbi to gange – én gang i hvert spor.

For ikke at forstyrre togdriften i dagtimerne arbejder vi i hele perioden søndag aften til fredag morgen fra klokken 20 – 05.  

Støj i forbindelse med arbejdet

Funderingen og ramningen af betonfundamenterne kan desværre ikke undgå at støje og skabe vibrationer. Vi beklager derfor de gener, som arbejdet måtte få for dig og din familie. 

Når vi rammer et betonfundament ned i jorden, tager det typisk 10 minutter. Det kan dog tage længere tid, hvis der er besværlige jordbundsforhold. Vi mangler at få ca. 40 fundamenter i jorden ved Horsens Station. De fleste af dem stampes i jorden, i stedet for ved ramning, og derfor støjer arbejdet mindre, men der kan opleves vibrationer.

Når vi har rammet fundamenterne, kommer vi forbi et par gange mere og laver opmåling, oprydning, opsætning af master og trækning af køretråd. 

Yderligere oplysninger og kontakt

Hvis du har spørgsmål til arbejdet, kan du kontakte os på: 
- E-mail: Fredericia-Aarhus@bane.dk
- Vagttelefon: 7022 1456

Mens vi arbejder, kører der færre tog i aften- og nattetimerne. Vi anbefaler, at du orienterer dig på www.rejseplanen.dk, hvis du skal ud at køre med tog.