Banedanmark elektrificerer jernbanen fra Skanderborg til Aarhus

Banedanmark har i et godt stykke tid været i gang med at elektrificere jernbanen mellem Fredericia og Aalborg.


Vi skal nu i gang med det forberedende arbejde til elektrificering af strækningen mellem Skanderborg og Aarhus. Vi starter op på Skanderborg station den 12. december 2022 og arbejder mellem Skanderborg og Aarhus indtil den forventede projektafslutning den 31. marts 2023.

Om vores arbejde

Vi skal i gang med at opsætte kørestrømsmaster, der boltes fast på 6-9,5 meter lange betonfundamenter. De fleste fundamenter rammes ned i jorden med rammemaskiner, mens nogle få fundamenter støbes på stedet. Vores entreprenør anvender flere rammemaskiner og vil i perioden arbejde flere steder på strækningen samtidigt. For at forstyrre togtrafikken mindst muligt arbejder vi kun i et spor ad gangen. Det betyder desværre, at vi kommer forbi to gange på strækningen – én gang i hvert spor.

For ikke at forstyrre togdriften i dagtimerne arbejder vi i hele perioden søndag aften til fredag morgen fra klokken 20 – 05.

Gener i forbindelse med arbejdet

Fundering og ramning af betonfundamenterne kan desværre ikke undgå at støje og skabe vibrationer. Vi beklager derfor de gener, som arbejdet måtte medføre.

Om elektrificeringen

Den danske jernbane får i disse år et historisk løft, der vil gøre den mere effektiv, mere driftssikker og mere klimavenlig. Formålet er at gøre banen klar til fremtidens el-tog, der er en vigtig del af den grønne omstilling og bliver en stor forbedring for både passagerer, naboerne langs banen og for miljøet.