Kattrupvej

For at gøre plads til det kommende kørestrømsanlæg skal frihøjden under vejen, som fører Kattrupvej over banen, øges. 

Den eksisterende bro på stedet er en gammel buebro fra 1922, som bliver revet ned. Der opføres i stedet en ny et-fags bro med sammen placering, som den gamle. Arbejdet finder sted fra maj 2021.

Den gamle buebro fra 1922 ved Kattrupvej
Den gamle buebro fra 1922


Herunder kan ses en skitse af den nye bro. Rød markering er spuns og blå markering er betonpæle:

Skitsetegning af den kommende bro over banen ved Kattrupvej