Kattrupvej

I forbindelse med den kommende elektrificering af strækningen Fredericia-Aarhus skal den eksisterende bro på  Kattrupvej ved Hasselager, Aarhus nedrives og erstattes af en ny vejbro.
Dette betyder, at vejen er lukket i perioder med følgende omkørsel af trafik.
De konkrete perioder vil fremgå af omvejsskilte og skilteplaner.
Arbejdet forventes afsluttet medio 2022

 

Nyheder fra Fredericia Aarhus