Hovedvej A10, Hedensted

Banedanmark er i gang med de forberedende arbejder til elektrificering af jernbanen mellem Fredericia og Aarhus. Det betyder blandt andet, at 34 broer på den 108 kilometer lange strækning skal bygges om, så der bliver plads til det kommende kørestrømsanlæg. Når banen om få år er klar til eltog, giver det mulighed for kortere rejsetid og mere stabil drift, ligesom togrejsen bliver endnu mere miljørigtig.

Vores arbejde
Henover sommeren arbejder vi på broen, der fører Hovedvejen over jernbanen i Hedensted. Her sænker vi sporet op til 60 cm. over en strækning på en halv kilometer, så der bliver plads til køreledningsmasterne under vejbroen.
 
Vi fjerner skinner, sveller, skærver og resten af sporet. Vi fjerner også støjskærme og de fundamenter, der holder dem. Når vi har afsluttet vores arbejde i sporet sætter vi støjskærme og fundamenter op igen i en ny placering i forhold til det sænkede spor. Der vil være øget støj fra den daglige togdrift i nærområdet, indtil vi igen har bygget støjskærmene op. Desuden flytter vi kabler mv. i jorden. Når vi har gravet ud til den korrekte dybde, anbringer vi det hele igen.

I perioder arbejder vi om natten, og i to perioder arbejder vi i døgndrift, for at nå at udføre de arbejder, som vi ikke kan lave, mens der kører tog på strækningen.

  • 17.-27. juli
  • 28.-30. august

Vi forventer at være færdige med arbejdet i september, men vender tilbage i oktober for at justere sporet, så det ligger helt korrekt.

Togtrafikken
I perioder vil der være indskrænkninger i togtrafikken, og i to perioder vil jernbanen gennem Hedensted være helt spærret for togtrafik:

  • 17.-27. juli mellem Vejle og Århus
  • 28.–30. august mellem Vejle og Horsens

Hvis du planlægger en rejse med toget, anbefaler vi, at du orienterer dig på rejseplanen.dk.