Gl. Kongevej

20846 Gl. Kongevej - eksisterende bro

Hvorfor?
Banedanmark er gået i gang med de forberedende arbejder til elektrificeringen af jernbanen mellem Fredericia og Aarhus. Det betyder blandt andet, at 34 broer på den 108 km lange strækning skal bygges om, så der bliver plads til det kommende kørestrømsanlæg. Når banen om få år er klar til el-tog, giver det mulighed for kortere rejsetid og mere stabil drift, ligesom togrejsen bliver endnu mere miljørigtig.

Hvad skal vi lave?
Broen er opført i 1980, og undergik i 2006 en større renovering i forbindelse med en omfattende brand på broens underside. Da broen hæves 655 mm vil det være nødvendigt at hæve de tilstødende stier i begge ender, samt flytte eksisterende trappe ved broens østlige ende. 

Hvad betyder det for dig?
I anlægsperioden hvor stibroen lukkes for trafik, henvises til omvejsskilte og skilteplaner.

Omkørsel for bløde trafikanter - Gl. Kongevej

 

Billegalleri

Nyheder fra Fredericia Aarhus