Gl. Kongevej

Broen på Gl. Kongevej skal hæves i forbindelse med den kommende elektrificering af strækningen Fredericia-Aarhus.

Broen er opført i 1980, og undergik i 2006 en større renovering i forbindelse med en omfattende brand på broens underside.
Da broen hæves 655 mm vil det være nødvendigt at hæve de tilstødende stier i begge ender, samt flytte eksisterende trappe ved broens østlige ende. 

I anlægsperioden hvor stibroen lukkes for trafik, henvises til omvejsskilte og skilteplaner.

 

Nyheder fra Fredericia Aarhus