Fårbjergvej

Eksisterende bro Fårbjergvej

Hvorfor?
Banedanmark er gået i gang med de forberedende arbejder til elektrificeringen af jernbanen mellem Fredericia og Aarhus. Det betyder blandt andet, at 34 broer på den 108 km lange strækning skal bygges om, så der bliver plads til det kommende kørestrømsanlæg. Når banen om få år er klar til el-tog, giver det mulighed for kortere rejsetid og mere stabil drift, ligesom togrejsen bliver endnu mere miljørigtig.

Hvad skal vi lave?
Den gamle bro over banen, er blevet erstattet med en ny, højereliggende bro, som giver plads til den elektriske køretråd.

Hvad betyder det for dig?
Dette betød, at vejen var lukket i perioder. 

Det blev nødvendigt med omkørsel af biltrafikken i perioderne. De konkrete perioder vil fremgik af omvejsskilte og skilteplaner.

Arbejdet blev afsluttet april 2022.
Trafikomlægning Fårbjergvej

Billedgalleri

Nyheder fra Fredericia Aarhus