Børkop station

Børkop station - eksisterende bro

Hvorfor?
Banedanmark er gået i gang med de forberedende arbejder til elektrificeringen af jernbanen mellem Fredericia og Aarhus. Det betyder blandt andet, at 34 broer på den 108 km lange strækning skal bygges om, så der bliver plads til det kommende kørestrømsanlæg. Når banen om få år er klar til el-tog, giver det mulighed for kortere rejsetid og mere stabil drift, ligesom togrejsen bliver endnu mere miljørigtig.

Hvad skal vi lave?
Eksisterende stibro på Børkop st. skal nedrives og erstattes med en ny stibro i forbindelse med den kommende elektrificering af strækningen Fredericia-Aarhus.
Den eksisterende bro er en perronbro fra 1967. Den nye bro etableres godt 100 m sydøst for eksisterende bro og den eksisterende bro nedrives sidst i udførelsesperioden, sådan at adgangen til/fra spor 2 og 3 opretholdes under udførelsen af den nye bro.

Hvad betyder det for dig?
I anlægsperioden kan den eksisterende gangbro benyttes indtil den nye gangbro står færdig, hvorefter eksisterende gangbro nedrives.

Billedgalleri

Nyheder fra Fredericia Aarhus