Bjertrupvej

Eksisterende bro Bjertrupvej
Hvorfor

Banedanmark er gået i gang med de forberedende arbejder til elektrificeringen af jernbanen mellem Fredericia og Aarhus. Det betyder blandt andet, at 34 broer på den 108 km lange strækning skal bygges om, så der bliver plads til det kommende kørestrømsanlæg. Når banen om få år er klar til el-tog, giver det mulighed for kortere rejsetid og mere stabil drift, ligesom togrejsen bliver endnu mere miljørigtig.

Hvad skal vi lave
Frihøjden øges ved nedrivning af den eksisterende vejbro fra 1922 og etablering af ny stål stibro på Bjertrupvej.

Hvad betyder det for dig
Trafikken opretholdes ikke under udførslen af den nye bro. 

Ny del af Bjertrupvej udføres inden eksisterende bro nedrives, så der er mulighed for omkørsel. For biltrafik er omkørslen permanent, da den nye bro er en stibro.

Se herunder omkørselsrute 
Omkørselsrute

Billedgalleri

Nyheder fra Fredericia Aarhus