Test af køreledningsanlæg gennemført


Banedanmark har i perioden 2020-2021 etableret køreledningsanlæg på strækningen mellem Roskilde og Holbæk, som blev afsluttet med test på strækningen i efteråret 2021.

Kom med til testkørslen

På LinkedIn kan du bliv klogere på opgaven med at teste køreledningsanlægget

Hvornår kommer el-togene?

Strækningen bliver først klar til fremtidens elektriske tog, når det nye signalsystem er udrullet på strækningen. Det forventes at ske i løbet af 2024. Årsagen er, at det eksisterende sikringsanlæg ikke er immuniseret, og derfor ikke tåler påvirkningen fra et spændingssat (strømførende) køreledningsanlæg.

Info og kontakt

Du kan læse mere om elektrificeringen af jernbanen her: Elektrificeringsprogrammet.

Hvis du har spørgsmål til elektrificeringen, er du også velkommen til at kontakte os på mail: Kalundborg-Roskilde@bane.dk