Broarbejde i Randers frem mod påsken

Fra den 11. til den 28. marts er der megen aktivitet på Viborgvej i Randers, hvor Banedanmark er begyndt at ombygge broen, der fører over jernbanen, så der bliver plads til kørestrømsanlægget, når strækningen mellem Aarhus og Lindholm skal elektrificeres.

På nordsiden af Viborgvej begynder vi at vibrere og ramme spuns i jorden. Som udgangspunkt vibrerer vi spunsen ned, da det er det mest skånsomme for naboerne, men da jordbunden kan være hård, er der muligvis behov for at ramme spunsen det sidste stykke ned i jorden.

Selve spunsarbejdet kommer til at foregå i aften- og nattetimerne, men der vil blive arbejdet på byggepladsen hele døgnet.

I perioden 11.-28. marts vil Viborgvej være spærret fra klokken cirka 22 til 6.30, og der vil blive etableret omkørselsveje.

I påsken nedbryder vi så den gamle støttevæg. I vil få mere information om dette, når vi nærmer os påsken.

Åben skurvogn
Du kan komme og høre mere om arbejdet på onsdag, hvor vi holder ”åben skurvogn” mellem klokken 16 og klokken 18. Det foregår på byggepladsen, der ligger på den nordlige side af Viborgvej. Du finder byggeledelsen i de første skurvogne til højre, når du kommer ind på pladsen. Af hensyn til sikkerhed på pladsen, er det ikke tilladt at gå rundt på byggepladsen.

Her kan du møde byggeledelsen, høre mere om arbejdet og få en snak om de udfordringer, arbejdet giver.

Klar til elektrificering
Banedanmark er ved at gøre klar til den kommende elektrificering af jernbanen mellem Aarhus og Lindholm. Det betyder, at over 50 broer på strækningen skal bygges om. Arbejdet med at ombygge broen, der fører Viborgvej over jernbanen, varer frem til juni 2019.

De forberedende arbejder er færdige i 2023-2024, og herefter begynder så selve arbejdet med at bygge kørestrømsanlægget.

Når banen om få år er klar til el-tog, giver det mulighed for kortere rejsetid og mere stabil drift, ligesom togrejsen bliver endnu mere miljørigtig. 

Læs mere om Elektrificeringsprogrammet

Følg arbejdet på Facebook