Vester Allé

Foto af broen der fører Vester Allé over banen

Hvorfor?
Før vi kan gennemføre elektrificeringen af strækningen mellem Aarhus, Aalborg og Aalborg Lufthavn, skal næsten 50 broer på strækningen om- eller nybygges for at skabe den nødvendige frihøjde under broerne til det kommende kørestrømsanlæg. Andre broer skal nedlægges. 
Når banen om få år er klar til el-tog, giver det mulighed for kortere rejsetid og mere stabil drift, ligesom togrejsen bliver endnu mere miljørigtig.

Hvad skal vi lave?
Der etableres en ny og højereliggende 3-fagsbro ca. 15 meter nord for den eksisterende bro. Vejen tilpasses den nye bro.

Efter færdiggørelse og ibrugtagning af den nye bro, nedlægges den eksisterende bro og alle konstruktionsdele fjernes. Den eksisterende bro er derfor åben i hele anlægsperioden, og der vil ikke være behov for omvejskørsel.

Hvad betyder det for dig?
Broen er færdigBilledgalleri

Nyheder fra Aarhus Lindholm