Over Kæret

Forventet udførelse i 2024.

I forbindelse med elektrificeringen, er det nødvendigt at øge frihøjden på broen.
Dette gøres for at skabe plads til køreledninger.
I forbindelse med sporsænkningen udføres der hastighedsopgradering af strækningen.

 

Nyheder fra Aarhus Lindholm