Gammel Viborgvej

20924 Gammel Viborgvej

Hvorfor?
Før vi kan gennemføre elektrificeringen af strækningen mellem Aarhus, Aalborg og Aalborg Lufthavn, skal næsten 50 broer på strækningen om- eller nybygges for at skabe den nødvendige frihøjde under broerne til det kommende kørestrømsanlæg. Andre broer skal nedlægges.

Hvad skal vi lave?

Ved Gl. Viborgvej er der en vejbro og en særskilt stibro på hver side, der krydser banens to spor.   De eksisterende broer fjernes, da de er for lave til at kørestrømsanlagget kan føres under broerne når banens skal elektrificeres.

Efterfølgende bygges én ny kombineret vej- og stibro  over jernbanen.Den nye kombinerede vej- og stibro projekteres for en levetid på 120 år.

Hvad betyder det for dig?
I forbindelse med arbejdets udførelse skal den ene stibro  flyttes og anvendes som midlertidig gangbro i en periode for fodgængere og cyklister.

I slutningen af marts 2022 spærres Gl. Viborgvej for biltrafik.
Det bliver nødvendigt med omkørsel af biltrafikken i perioder.
De konkrete periode vil fremgå af omvejsskilte og skilteplaner.

Omkørsel via motortrafikvej.jpg

Omkørsel for køretøjer som ikke må benytte motortrafikveje

 

 

Billedgalleri

Nyheder fra Aarhus Lindholm