Elektrificering af jernbanen i Danmark

1934:
S-banen ser dagens lys i Danmark

1984:
Kystbanen mellem København og Helsingør elektrificeres 

1997:
Storebæltsforbindelsen åbner og jernbanen er elektrificeret fra København til Padborg

1998:
Øresundsbanen åbner og der køres med el-tog fra starten

2000:
Øresundsforbindelsen mellem Danmark og Sverige åbner

2009:
I aftalen om En grøn transportpolitik blev det besluttet at gennemføre en strategisk analyse af en yderligere elektrificering af banenettet - aftalen blev afrapporteret i 2011

2012:
Med aftalen Elektrificering af jernbanen mv. blev det besluttet at elektrificere strækningen mellem Esbjerg og Lunderskov

2013:
Med finansloven for 2013 blev der afsat midler til at elektrificere Den nye Bane København-Ringsted samt strækningerne mellem Ringsted og Femern samt Køge Nord og Næstved

2017:
Strækningen mellem Esbjerg og Lunderskov blev elektrificeret og officielt indviet 6. august 2017