Beskæring af bevoksning

Når vi elektrificerer en bane hænger vi køreledninger op over sporene for at forsyne togene med strøm. Køreledningerne bliver båret af otte til tretten meter høje master, som bliver placeret med 15-90 meters mellemrum.

Når vi sætter master og køreledning op, er det nødvendigt at beskære træer og buske langs banen. Langs jernbanen bliver træer og buske beskåret helt i bund i en afstand af 10 meter fra spormidten eller til nærmeste skel.

Det visuelle indtryk af banen ændrer sig således, dels på grund af opsætning af master og køreledninger, dels på grund af fældning eller beskæring af bevoksning langs banen. Banen bliver derfor mere synlig i det åbne land og også stationerne vil ændre udtryk.

Beskæring af træer
Lodsejere med naboarealer er underlagt en eldriftsservitut. Bevoksning på disse arealer bliver beskåret i henhold til eldriftsservituttens bestemmelser.