Elektrificerede strækninger

Esbjerg-Lunderskov
Strækningen mellem Esbjerg og Lunderskov er den første strækning, der er blevet elektrificeret som en del af et omfattende elektrificeringsprogram for størstedelen af det danske jernbanenet. Arbejdet med at elektrificere den 57 kilometer lange tosporede strækning begyndte i foråret 2014 og blev afsluttet i april 2017. Strækningen med det nye kørestrømsanlæg blev officielt indviet den 7. august 2017, hvorefter der blev sat eltog ind på strækningen. Elektrificeringen af strækningen har gjort det muligt at køre med el-tog hele vejen mellem København og Esbjerg.

Moderne jernbane
Elektrificeringen af store dele af statens jernbanenet skaber et stærkt fundament for fremtidens jernbane med en fleksibel og effektiv jernbanedrift for person- og godstransport. Dette bidrager til en pålidelig og attraktiv jernbane til gavn for passagerer, operatører og miljøet.

Elektrificeringen giver et løft til togbetjeningen og bedre mulighed for at tilrettelægge materielanvendelsen. Elektrificeringen mellem Esbjerg og Lunderskov giver også mulighed for at køre med eltog på strækningen mod Padborg-Flensborg, hvor der allerede er elektrificeret.

Nyheder